WYGODNE DOMKI LETNISKOWE BARTEK
I w lesie i nad morzem w Pobierowie

 

REGULAMIN  POBYTU

Na ośrodku BARTKI przy ul. Wielickiej 1 w Pobierowie

Prosimy o zapoznanie się z naszym regulaminem.

1.    Doba pobytu zaczyna się od godz. 16:00 i kończy  o godz. 10:00 dnia następnego.

2.    Należność za cały deklarowany pobyt należy uregulować niezwłocznie w dniu przybycia, przed zajęciem pokoju lub domku – nie później jednak niż do godz. 22.00 w dniu przybycia.

3.    Wcześniejszy (niż w zarezerwowanym terminie) wyjazd Wczasowicza, nie wynikły z winy właściciela, nie zobowiązuje właściciela do zwrotu części należności za pobyt niewykorzystany.

4.    W pokojach obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz używania wszelkiego rodzaju urządzeń grzewczych, grzejnych, promiennych itp.

5.   W pokojach obowiązuje całkowity zakaz przechowywania oraz używania wszelkiego rodzaju urządzeń, przedmiotów, materiałów, substancji itp. stanowiących zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa.

6.       Obowiązuje całkowity zakaz przesuwania i przestawiania mebli.

7.      Prosimy zachować szczególną ostrożnoć przy posługiwaniu się otwartym ogniem we wszystkich pomieszczeniach i na terenie ośrodka.

8.     Gotowanie posiłków w pokojach mieszkalnych odbywać może w wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.

9.     Przed wyjściem z pokoju należy wyłączyć wszystkie zbędne urządzenia elektryczne: np. lokówki, suszarki do włosów, ładowarki do komórki, golarki, telewizory itp.

10.   Palenie ognisk może odbywać się wyłącznie w miejscu i czasie uzgodnionym z właścicielem.

11.   Za rzeczy pozostawione w pokojach oraz na terenie kwater prywatnych przez Wczasowiczów lub inne osoby właściciel nie ponosi odpowiedzialności.

12.  Za uszkodzenia, dewastacje, zniszczenia wynikłe z winy Wczasowicza, prowadzące do trwałych szkód materialnych, odpowiedzialność finansową ponosi osoba wynajmująca pokój lub domek.

13.  Prosimy wcześniej uzgadniać z właścicielem planowane wizyty osób trzecich (nie gości ośrodka). Osoby nie zapowiedziane będą proszone o opuszczenie terenu ośrodka. Osoby, które swoim zachowaniem naruszają zasady pobytu lub sprzeciwaiają się ustaleniom Właściciela ośrodka nie mają prawa do pobytu na terenie ośrodka

14. Osoby nie będące Gośćmi bezwzględnie nie mogą przebywać na terenie ośrodka w godz. od 20:00 do 10:00 rano.

15.  Niestrzeżone miejsca postojowe dla samochodów na terenie nieruchomości przeznaczone są wyłącznie dla gości ośrodka.

16.  Za rażące naruszenie powyższych zasad i postanowień, właściciel obiektu może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym. W takim przypadku wpłacona należność za pobyt nie podlega zwrotowi

17.  Interpretacja niniejszego Regulaminu pobytu przysługije wyłącznie właścicielowi ośrodka

Życzymy miłego pobytu i wypoczynku.  Dziękujemy

 
Wspierane przez Hosting o12.pl